Välkomna till Bufblogg!

Bufblogg är barn- och utbildningsförvaltningens egen bloggserver. Här är alla kommunala skolor och förskolor inom Kristianstads kommun välkomna att skapa sina bloggar. Befintliga bloggar på annan plats kan i många fall flyttas över hit.

Då det finns begränsad support så hänvisar vi först till
http://bufblogg.kristianstad.se/pedagogisk-it

 

eller maila till

it-servicedesk@kristianstad.se

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Webbpolicy

Webbpolicy 2010-09-13
Syftet med denna policy är att ge övergripande riktlinjer för barn- och utbildningsförvaltningens närvaro på webben. Mera detaljerade föreskrifter finns i Handbok för webben. Det som möter användaren ska vara korrekt, lättillgängligt och estetiskt tilltalande. Innehållet ska framhävas av en genomtänkt formgivning samtidigt som uppdateringar ska kunna ske på ett enkelt sätt. När det gäller innehållet ska hänsyn kontinuerligt tas till upphovsrättsliga och etiska aspekter.

Barn- och utbildningsförvaltningen utnyttjar webben för kommunikation på olika sätt. Utvecklingen på området är snabb och en webbpolicy måste därför både ta tillvara initiativ till nya användningssätt och säkra en långsiktig samordning. Standardiserade kommunikationsformer ska utvecklas samtidigt som en öppenhet bibehålls när det gäller utnyttjandet av nya webbaserade verktyg.

Olika sändare, mottagare och syften

Kommunikation via webbsidor har olika sändare, mottagare och syfte. Vem som ska ha sändaransvaret beror på syfte och vilken typ av målgrupp som ska nås.

Vilken lösning som väljs för webbkommunikationen måste bero på en allmän bedömning av vad som ska uppnås. En framåtblickande webbpolicy måste ha fokus på syfte och målgrupp istället för på tekniska lösningar och verktyg.

Central information, centrala interaktiva funktioner och verksamheternas obligatoriska uppgifter

Sändaransvaret för den centrala informationen om barn- och utbildningsförvaltningen samt ansvaret för de olika verksamheternas grundläggande basinformation ska ligga hos den centrala förvaltningen. De obligatoriska uppgifterna ska presenteras enligt en kommunal, interkommunal eller nationell standard.

Skolornas/förskolornas egen närvaro på webben

Även många uppgifter och interaktiva funktioner som inte är obligatoriska kan vara lämpliga att publicera på webbsidor. Den enskilda verksamheten ska här ha sändaransvaret.

Verksamheterna och de enskilda pedagogerna ska uppmuntras att utnyttja befintliga och nya webbverktyg. Om en enskild pedagog använder verktyg där kommunala alternativ inte finns ska närmaste chef informeras och förses med kontouppgifter. Det ska framgå från icke-kommunala alternativ att sidorna härrör från Kristianstads kommun.

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar