Author Archives: admin

Välkomna till Bufblogg!

Bufblogg är barn- och utbildningsförvaltningens egen bloggserver. Här är alla kommunala skolor och förskolor inom Kristianstads kommun välkomna att skapa sina bloggar. Befintliga bloggar på annan plats kan i många fall flyttas över hit. Då det finns begränsad support så hänvisar vi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Webbpolicy

Webbpolicy 2010-09-13 Syftet med denna policy är att ge övergripande riktlinjer för barn- och utbildningsförvaltningens närvaro på webben. Mera detaljerade föreskrifter finns i Handbok för webben. Det som möter användaren ska vara korrekt, lättillgängligt och estetiskt tilltalande. Innehållet ska framhävas … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment