Alla inlägg av Elisabeth Banemark

Lyssna på talböcker med Legimus

Lyssna på talböcker

MTM presenterar en ny film som ska inspirera barn och unga att upptäcka hur roligt och bra det är med talböcker.

Den som har en läsnedsättning kan låna få talböcker från Legimus.  För att få tillgång till böckerna måste man har ett lånekonto. Tag kontakt med ditt skolbibliotek/bibliotek så kan de hjälpa dig.

Appen Legimus

Med appen Legimus kan du ladda ner och läsa talböcker. Appen är gratis och finns för iOS och Android.

Läsa direkt i webbspelaren

Med webbspelaren kan du läsa talböcker direkt i din webbläsare. Du måste hela tiden vara uppkopplad mot nätet. För att komma till webbspelaren första gången måste du vara inloggad på legimus.se.

 

 

Rätt verktyg gör skillnad

SPSM har i samarbete med Skoldatateket i Kristianstad gjort fyra informationsfilmer som handlar om verktyg för lärande för elever med har läs- och skrivsvårigheter.

I filmerna medverkar två elever från Slättängsskolan, en elev från Milnergymnasiet, en rektor och några pedagoger. Dessa elever är fantastiskt modiga och sprider nu sina tankar på webben.

Det finns en sammanfattande film på https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/it-i-larandet/ och tre kortare filmer på https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/it-i-larandet/ratt-verktyg-gor-skillnad/