Kategoriarkiv: bufblogg

Fjärrundervisning i studiehandledning på modersmålet

På modersmålsenhet i Kristianstad har man börjat undervisa med studiehandledning på modersmålet med Google Hangout meet. Läraren bokar upp lektioner med eleverna i deras kalendrar och eleven kan använda den utrustning som den har tillgång till för att följa med i undervisningen. Det kan vara elevens telefon eller Chromebook.
Eleverna upplever det positivt med fjärrundervisning  men den stora vinsten är att läraren kan vara mer effektiv med sin tid. Man behöver inte lägga tid på transporter till de olika skolorna. Just nu testar man i liten skala men man planerar att utöka undervisningen.

Google Hangout meet är en del av G- suite som möjliggör digitala möten på webben. Man kan ha enskilda möten men kan också vara upp till 25 deltagare per möte. Där finns en Chat del och möjligheter att dela skärm med andra deltagarnas.
Film om hur du skapar ett möte med Hangout Meet

AV-Media

Vi på AV Media Skåne kommer gärna ut till skolorna och presenterar AV Media Skåne som helhet och ger pedagogerna en inblick i vår verksamhet och vad vi kan erbjuda. Det kan vara på en arbetsplatsträff eller på en studiedag. En del skolor har väljer att vi kommer och presenterar något särskilt, tex. Creaza, Muzzy eller Mediakatalogen. Besöket tar ca 1-1,5 timme.

Exempel på vårt utbud är UR-program, faktafilm, spelfilmer och dokumentärer som kan strömmas (streaming) eller lånas på DVD, Bok och Temalådor, Studielådor från Regionmuseet i Kristianstad. Muzzy är ett interaktivt språkläromedel i framförallt engelska. Vi erbjuder även introduktion till programmering, fortbildning i MIK och tips på digitala program och appar för skola och förskola. Vi håller på att utveckla fler workshops för pedagoger och elever som riktar sig mot digitalt berättande.

Vi träffar gärna elever och då gäller det främst programmering, Creaza eller MIK. Programmering och MIK är tilläggstjänster där ett besök kostar 900 kr för 1-3 h (halvdag).

Creaza är ett webbaserat program för skapande av tankekartor, serier, film och ljud. Alla elever och pedagoger har gratis tillgång till detta via vår Mediekatalog. Ett besök brukar gå till så att vi hjälper eleverna att skapa konto till mediekatalogen, om de inte redan har konto, sedan har vi klassen och arbetar med verktygen. Läraren sitter med i klassen och lär sig samtidigt, så de kan fortsätta jobba i klassen efteråt. Om det inte finns 1-1 utrustning fungerar det att eleverna jobbar i par. Det brukar vara lagom med 80-90 min i varje grupp/klass.

På vår nya hemsida, www.avmediaskane.se finns material inom MIK och programmering som är fritt att använda. Det hittar ni under rubriken Fortbildningar.

Kontakt AV media:

Anna Söderstjerna, anna.soderstjerna@avmediaskane.se, 0451-388581

Digitala broschyrer

Interaktiva projektorer Hammarsskola

Under tre eftermiddagar har vi kört inspirationsträffar på Hammarskola med inriktning interaktiva projektorer och ActivInspire. Vi har titta på hur man kan arbetat Officepaketet och hur man tar fram pennor som en flik. http://youtu.be/RfYTuheZRts

Vi tittade också på hur man kan arbeta med google Earth och andra webbresurser.

Webbresurser vi tittade på:

Google earth
http://www.google.com/earth/index.html

Roligt sätt att bekanta sig med pennan på
http://www.drawastickman.com/

Gapminder på svenska
www.bit.ly/aAGhCP

Vad finns på andra sidan jorden
http://www.freemaptools.com/tunnel-to-other-side-of-the-earth.htm

Elevspel
http://www.elevspel.se/

Skapa musik
http://www.incredibox.com/en/#/application

Tankekartor
http://popplet.com/

Interaktiva spel
http://papunet.net/spel/

Skelett
http://www.iboard.co.uk/activity/Label-my-Body-and-Skeleton-36

Gissa formen
http://www.iboard.co.uk/iwb/Guess-the-Hidden-Shape-605

Spela piano
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/index.htm

Webbmagistern
http://webbmagistern.se/

Färdiga lektioner till Activ Inspire (kräver en inloggning, men den är kostnadsfri)
http://www.prometheanplanet.com/en/

Handledningar till bufblogg, ipad, Activinspire. ( du hittar det under it- service)http://bufblogg.kristianstad.se/pedagogisk-it/