Kategoriarkiv: Digitalisering

LiKA för lärare -ett självskattningsverktyg

Alla skolledare i Kristianstads kommun har under detta läsår genomfört en självskattning av verksamhetens digitalisering i verktyget LIKA, IT- tempen i skola och förskola. Verktyget är framtaget av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Nu finns även LiKA för lärare. Här kan du som lärare skatta det digitiala arbete som du gör i din undervisning. Efter skattningen får du en analys och en handlingsplan med konkreta förslag på hur du kan arbeta vidare. I förslagen finns även kopplingar till Skolverkets digitaliseringsmoduler.

På sikt kommer du även att kunna dela ditt resultat med din skola och/eller dina kollegor.

Nedan föjler två filmer om LiKA för lärare. Båda filmerna är gjorda av SKL.

En film om tankarna bakom LiKA för lärare:

En film om hur verktyget LiKA för lärare kan användas och hur du skapar ett konto:

 

/Linda