Kategoriarkiv: Förskolan

Digitala verktyg i förskolan

Vad kan det innebära att arbeta med digitala verktyg tillsammans med de yngre barnen? Hur utnyttjar vi de digitala verktygen så de främjar och förstärker lärandet?
På en del förskolor använder man en kub för att projicera bild och film i arbetet med barnen. Här kan du ta del av hur Maria, Katarina och Heléne på Krumeluren på Vä förskola medvetet arbetar för att låta den digitala upplevelsen förstärka barnens lärande.
Små barn  och digitala verktyg -”kuben”: 
Vi använder kuben i vårt tema-arbete kring färg och form, med
utgångspunkt från konstnären Joan Mirós konstverk. Vi vill ge barnen en upplevelse av att vara i tavlan, färgen och formerna. En upplevelse som involverar sinnena!
 
 
Vi använder projektorn som ett hjälpmedel i vårt arbete med de små barnen; vi kan leta upp och projicera det barnen är intresserade av i både små och långsiktiga projekt. Därefter tar vi arbetet vidare genom att arbeta konkret med det vi upplevt i kuben. I projektet med Miró har det lett till att skapa egna konstverk med laminerade former, bygga i lego och egna böcker om Mirós konst.
Målet är att barnen
utvecklar intresse för bilder,texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa 
utvecklar sin skapande förmåga och förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek ,bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
 
Givetvis går många av läroplanens mål att väva in i detta!
Vi har även åkt flygplan runt i världen på FN-dagen och sett andra kulturer med hjälp av projektorn. Här är det fantasin som sätter gränserna! Barnen visar stort intresse för projektet och reflekterar och återkopplar ofta till vad vi arbetar med i och utanför kuben! (2-3 år)
/Maria, Katarina och Heléne

Flipped classrom Daniel Barker

Under tisdagen den 5/9 gästades Kristianstad av Daniel Barker. Daniel föreläste för ettdb 90 tal pedagoger, skolchefer, rektorer och skolbibliotekarier.

Daniel arbetar som lärare i matematik och fysik på Norra Real gymnasium i Stockholm och var en av Guldäpplefinalisterna 2012.
I sin föreläsning om Flipped Classrom berättade han om hur filmade föreläsningar gett honom en ny roll i klassrummet där eleverna och deras samtal är i centrum.
Han visade och berättade hur han använder sig av Peer Instruction för att öva eleverna i att överföra sin kunskaper till nya sammanhang.

db1Film till föreläsningen
http://bambuser.com/v/3884166

http://www.danielbarker.se/
http://barkersthlm.blogspot.se/

Mentometer
http://response.smarttech.com/

Socrative
http://www.socrative.com/