Kategoriarkiv: Inspiration

Digitala verktyg i förskolan

Vad kan det innebära att arbeta med digitala verktyg tillsammans med de yngre barnen? Hur utnyttjar vi de digitala verktygen så de främjar och förstärker lärandet?
På en del förskolor använder man en kub för att projicera bild och film i arbetet med barnen. Här kan du ta del av hur Maria, Katarina och Heléne på Krumeluren på Vä förskola medvetet arbetar för att låta den digitala upplevelsen förstärka barnens lärande.
Små barn  och digitala verktyg -”kuben”: 
Vi använder kuben i vårt tema-arbete kring färg och form, med
utgångspunkt från konstnären Joan Mirós konstverk. Vi vill ge barnen en upplevelse av att vara i tavlan, färgen och formerna. En upplevelse som involverar sinnena!
 
 
Vi använder projektorn som ett hjälpmedel i vårt arbete med de små barnen; vi kan leta upp och projicera det barnen är intresserade av i både små och långsiktiga projekt. Därefter tar vi arbetet vidare genom att arbeta konkret med det vi upplevt i kuben. I projektet med Miró har det lett till att skapa egna konstverk med laminerade former, bygga i lego och egna böcker om Mirós konst.
Målet är att barnen
utvecklar intresse för bilder,texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa 
utvecklar sin skapande förmåga och förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek ,bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
 
Givetvis går många av läroplanens mål att väva in i detta!
Vi har även åkt flygplan runt i världen på FN-dagen och sett andra kulturer med hjälp av projektorn. Här är det fantasin som sätter gränserna! Barnen visar stort intresse för projektet och reflekterar och återkopplar ofta till vad vi arbetar med i och utanför kuben! (2-3 år)
/Maria, Katarina och Heléne

Frukostträff på Vinterstallet

frukost

 

 

 

Tidig fredagmorgon, 35 pedagoger samlades för att lyssna på Andreas Birgersson från Öllsjöskolan. Vi fick höra hur han arbetar med ikt och webbtjänsten Socrativ. Vi fick möjlighet att testa utifrån Andreas handledning
Du som inte hade tillfälle att deltaga kan se hela träffen här
http://bambuser.com/v/4462006

frukosttraff

 

Interaktiva projektorer Hammarsskola

Under tre eftermiddagar har vi kört inspirationsträffar på Hammarskola med inriktning interaktiva projektorer och ActivInspire. Vi har titta på hur man kan arbetat Officepaketet och hur man tar fram pennor som en flik. http://youtu.be/RfYTuheZRts

Vi tittade också på hur man kan arbeta med google Earth och andra webbresurser.

Webbresurser vi tittade på:

Google earth
http://www.google.com/earth/index.html

Roligt sätt att bekanta sig med pennan på
http://www.drawastickman.com/

Gapminder på svenska
www.bit.ly/aAGhCP

Vad finns på andra sidan jorden
http://www.freemaptools.com/tunnel-to-other-side-of-the-earth.htm

Elevspel
http://www.elevspel.se/

Skapa musik
http://www.incredibox.com/en/#/application

Tankekartor
http://popplet.com/

Interaktiva spel
http://papunet.net/spel/

Skelett
http://www.iboard.co.uk/activity/Label-my-Body-and-Skeleton-36

Gissa formen
http://www.iboard.co.uk/iwb/Guess-the-Hidden-Shape-605

Spela piano
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/index.htm

Webbmagistern
http://webbmagistern.se/

Färdiga lektioner till Activ Inspire (kräver en inloggning, men den är kostnadsfri)
http://www.prometheanplanet.com/en/

Handledningar till bufblogg, ipad, Activinspire. ( du hittar det under it- service)http://bufblogg.kristianstad.se/pedagogisk-it/