Kategoriarkiv: Skoldatatek

Widgit Online – Tillägg

Kommunikationsstöd i undervisningen –
Praktiska exempel på symbolstöd i skolan

Det finns ett nytt tillägg med praktiska exempel på symbolstöd i skolan att hämta hem till Widgit Online.  Materialet är hämtat från boken ”I Relation till Lärande – kommunikationsstöd i undervisningen”, skriven av  Ulrika Aspeflo och Ebba Almsenius. Tillägget är att gratis att ladda ner, bilderna fria att skrivas ut och användas inom ramen för Symbolbrukets copyright. Se https://www.symbolbruket.se/support/FAQ

I filmen nedan visar jag hur du hämtar tillägget till ditt konto på Widgit Online. OBS! Du måste ha administratörs- eller manager kontot för att kunna hämta.

Manual

http://symbolbruket.se/Content/files/Widgit-Online-Komma%20ig%C3%A5ng.pdf

Helpcenter

https://www.widgit.com/widgit-online-help-centre-se/index.htm

Instruktionsfilmer till Stava Rex, Spell Right och AppWriter

Stava Rex – rättstavning på svenska

 • Google Dokument
 • Rättar stavfel
 • Lättförväxlade ord
 • Rättar grammatik
 • Reagerar på särskrivningar

Spell Right – rättstavning på engelska

 • Google Dokument
 • Rättar stavfel
 • Lättförväxlade ord
 • Grammatikkontroll

AppWriter

1. Installera AppWriter och Lässtöd med AppWriter
 • Hämta AppWriter Cloud i Chrome Web Store
 • Välj språk
 • Spela och pausa uppläsning
 • Ändra hastighet och byt röst
 • Läs i Google dokument och på www
 • Ordbok

2. Skrivstöd med AppWriter
 • Ordprediktion
 • Läs ord
 • Ljuda bokstav

3. Skrivstöd på engelska
 • Uppläsning
 • Ordprediktion
 • Läs ord

4. Uppläsning av PDF-filer
 • OCR-behandling av PDF
 • Uppläsning med AppWriter

AppWriter Cloud – ny talsyntes

På de kommunala skolorna i Kristianstad har nu eleverna tillgång till AppWriter Cloud. Verktyget ger läs- och skrivstöd när man arbetar i Google Dokument och i Chrome-webbläsare och kan användas på Chromebook/PC/Mac. Tillägget hämtas i Chrome Web Store bredvid rubriken För utb.kristianstad.se . Man loggar sedan in via Google-knappen och väljer sitt utb-konto.

(Första gången måste man också godkänna att AppWriter får access till Google Drive.)

Funktioner i AppWriter Cloud

 • Talsyntes på sex språk: svenska, engelska (brittisk), arabiska, franska, spanska och tyska
 • Uppläsning av dokument, webbsidor och pdf-filer
 • Skrivstöd i form av ljuda bokstav, läsa ord och ordprediktion
 • OCR-funktion

Manual

AppWriter Cloud

IKT-pedagog Elisabeth Banemark

Lyssna på talböcker med Legimus

Lyssna på talböcker

MTM presenterar en ny film som ska inspirera barn och unga att upptäcka hur roligt och bra det är med talböcker.

Den som har en läsnedsättning kan låna få talböcker från Legimus.  För att få tillgång till böckerna måste man har ett lånekonto. Tag kontakt med ditt skolbibliotek/bibliotek så kan de hjälpa dig.

Appen Legimus

Med appen Legimus kan du ladda ner och läsa talböcker. Appen är gratis och finns för iOS och Android.

Läsa direkt i webbspelaren

Med webbspelaren kan du läsa talböcker direkt i din webbläsare. Du måste hela tiden vara uppkopplad mot nätet. För att komma till webbspelaren första gången måste du vara inloggad på legimus.se.

 

 

Rätt verktyg gör skillnad

SPSM har i samarbete med Skoldatateket i Kristianstad gjort fyra informationsfilmer som handlar om verktyg för lärande för elever med har läs- och skrivsvårigheter.

I filmerna medverkar två elever från Slättängsskolan, en elev från Milnergymnasiet, en rektor och några pedagoger. Dessa elever är fantastiskt modiga och sprider nu sina tankar på webben.

Det finns en sammanfattande film på https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/it-i-larandet/ och tre kortare filmer på https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/it-i-larandet/ratt-verktyg-gor-skillnad/