Återställa din Chromebook

När din Chromebook inte fungerar som den skall så kan man återställa den genom att göra en sk powerwash. När man gör en powerwash försvinner allt som är lagrat på lokalt på din Chromebook.

Återställ din Chromebook
  1. Kontrollera att du har loggat ut från ditt konto.
  2. Tryck på Esc + Samsung Chromebook Refresh key + Power. Ett gult utropstecken (!) visas.
  3. Tryck på Ctrl + D och öppna utvecklingsläget. Tryck sedan på Retur. Ett rött utropstecken visas.
  4. Tryck på Ctrl + D. Lokal data tas bort i Chromebook och enheten återgår till ursprungsläget. Detta tar cirka 15 minuter.
    Om obligatorisk registrering har aktiverats för enheten visas ett meddelande om att utvecklarläget är blockerat. Detta förkortar rensningsprocessen och tillåter fortfarande återregistrering vid automatisk omstart i verifierat läge.
  5. välj språk, språk på tangentbord och vilket nätverk
  6. logga in
Hoppa till verktygsfältet