Hoppa till verktygsfältet

Alternativa verktyg

 

Tillägg i Google Dokument (hämtas under menyn Tillägg)
Stava Rex Rättar stavfel och grammatik i svensk text. Stava Rex innehåller också en ordbok med definitioner, exempel och ordformer. Instruktionsfilm
Spell Right Rättar stavfel och grammatik i engelsk text. I Spell Right finns också en engelsk-svensk ordbok med definitioner, exempel och ordformer. Instruktionsfilm
Schreib Rex Rättar stavfel och grammatik i tysk text.
Anpassningar i Google Dokument
Inaktivera stavningsförslag Meny Verktyg, StavningStryk under fel.
Utforska Slå upp ett ord på internet genom att placera markören i ordet. Högerklicka och välj Utforska. Man kan också gå till menyn Verktyg och klicka på alternativet Utforska.
Röstinmatning Taligenkänning aktiveras i  menyn Verktyg. Klicka på alternativet Röstinmatning.
Radavstånd och typsnitt som standard  1. Klicka på Vanlig text – Vanlig text – Uppdatera vanlig text så den matchar markeringen.
2. Klicka på Vanlig text – Alternativ – Spara som mina standardformat.
Tillägg i Chrome (hämtas i Web Store)
AppWriter  Cloud
(Talsyntes)
Läs- och skrivstöd i Google Dokument och i Chrome-webbläsare. Läser också pdf-filer.
Manual 
Instruktionsfilmer
Google Keep Google Keep är ett program som finns till dator och till alla smartphones och plattor. I grunden är det ett anteckningsprogram som är kopplat till ditt Google konto.
Tal/Ljudböcker i Chrome
Inläsningstjänst
(läromedel)
Logga in på www.inlasningstjanst.se och lyssna med webbspelare.
Legimus
(skönlitteratur)
Logga in på www.legimus.se och lyssna med webbspelare.

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument
Fler anpassningar hittar du i broschyren från SPSM.

spsm_chrome