Politik A till Ö

Med tjänsten politik A till Ö kan man jämföra de olika riksdagspartiernas politik på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Informationen uppdateras 1 gång per dygn från de olika partiernas hemsidor.

Tjänsten kräver ingen inloggning av användaren.

A-Ö  är partipolitiskt obunden, gratis och fri från reklam.
Du kan använda den på alla typer av enheter, samt ladda ner den som en app till Android och iPhone/iPad.

Webbsida

politikatillö.se

Ladda ner den som app

iPhone/iPad

Android

AppWriter Cloud – ny talsyntes

På de kommunala skolorna i Kristianstad har nu eleverna tillgång till AppWriter Cloud. Verktyget ger läs- och skrivstöd när man arbetar i Google Dokument och i Chrome-webbläsare och kan användas på Chromebook/PC/Mac. Tillägget hämtas i Chrome Web Store bredvid rubriken För utb.kristianstad.se . Man loggar sedan in via Google-knappen och väljer sitt utb-konto.

(Första gången måste man också godkänna att AppWriter får access till Google Drive.)

Funktioner i AppWriter Cloud

  • Talsyntes på sex språk: svenska, engelska (brittisk), arabiska, franska, spanska och tyska
  • Uppläsning av dokument, webbsidor och pdf-filer
  • Skrivstöd i form av ljuda bokstav, läsa ord och ordprediktion
  • OCR-funktion

Manual

AppWriter Cloud

IKT-pedagog Elisabeth Banemark

Programmeringsmaterial för utlåning

Det är finns en del programmeringsmaterial för utlåning för dig som arbetar i Kristianstads kommun. Materialet bokas genom SBC. Tanken är att du ska kunna testa och se om materialet skulle kunna vara något att köpa in till din verksamhet.  Du kan låna materialet till din förskola/skola under 2 veckor.

http://intranat.kristianstad.se/Organisation/Forvaltningarna/Barn–och-utbildningsforvaltningen/skolbibliotekscentralen/boka-programmeringsverktyg/

Kontakta oss gärna om du har frågor:

Mattias Schmidt, IKT- Utvecklare, IT-avdelningen
Linda Axelsson, Utvecklare -pedagogisk digital kompetens, Utvecklingsavdelningen

LiKA för lärare -ett självskattningsverktyg

Alla skolledare i Kristianstads kommun har under detta läsår genomfört en självskattning av verksamhetens digitalisering i verktyget LIKA, IT- tempen i skola och förskola. Verktyget är framtaget av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Nu finns även LiKA för lärare. Här kan du som lärare skatta det digitiala arbete som du gör i din undervisning. Efter skattningen får du en analys och en handlingsplan med konkreta förslag på hur du kan arbeta vidare. I förslagen finns även kopplingar till Skolverkets digitaliseringsmoduler.

På sikt kommer du även att kunna dela ditt resultat med din skola och/eller dina kollegor.

Nedan föjler två filmer om LiKA för lärare. Båda filmerna är gjorda av SKL.

En film om tankarna bakom LiKA för lärare:

En film om hur verktyget LiKA för lärare kan användas och hur du skapar ett konto:

 

/Linda

Assisted by App Store Assistant

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

Hoppa till verktygsfältet