Dyskalkyliutredning

I Region Skåne görs utredning av räknesvårigheter av logopedmottagningarna i Helsingborg, Malmö och Trelleborg

Blankett
Ansökan om utredning för räknesvårigheter för åk4-gymnasium.
(Sök på Vårdgivare Skåne och dyskalkyli.)

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/blanketter—fillistning/dyskalkyliansokan-ak-4-gy-region-skane-2017-03-08—last.docx?highlight=dyskalkyli

Till ansökan ska bifogas:

  • Pedagogisk kartläggning
  • Psykologisk bedömning
  • Hälsouppgifter

Widgit Writer

Widgit Writer är en skrivapp där du kan skriva enkla dokument med ljudning och talat stöd av talsyntes på många olika språk. Genom att logga in med ditt Widgit Online-konto får du även tillgång till hela Widgitsymbolbasen samt smart symbolisering i dina dokument. Widgit Writer riktar sig främst till den som är i början av sin läs- och skrivutveckling.

Widgit Writer laddar du ner till din iPad från App Store för 10 kr.

Användarhandbok

Claro Scanpen för Android

Claro Scan Pen finns nu för Android. 

Detta är en app där du kan ta ett foto på en text och få denna direkt uppläst i din telefon/platta.

Appen fungerar genom att du tar ett kort på en text, t.e.x en boksida eller annan text. Direkt efter att du har tagit ditt kort sker en ocr-bearbetning i appen. Googles egen talsyntes kommer sedan att läsa upp den text du markerar på svenska (du markerar enkel med ditt finger).

Workshop 170419

iPad

 Write in English http://www.skolstil.se

Oribi Writer http://www.skolappar.nu/oribi-writer/

Snap Type http://www.skolappar.nu/snaptype/

 Vektor http://cognitionmatters.org/se/

 QR-cloud http://www.skolappar.nu/cloud-qr/

Dator/Chromebook

Widgit Online  Logga in på https://widgitonline.com/
Manual http://www.widgit.com/widgit-online-help-centre-se/index.htm

 Ordbok i Spell Right i G Suite (Gafe) Tillägg i Google dokument
https://oribisoftware.com/sv/ordbok-i-spellright/

Erfarenhetsutbyte

Hoppa till verktygsfältet