AppWriter Cloud – ny talsyntes

På de kommunala skolorna i Kristianstad har nu eleverna tillgång till AppWriter Cloud. Verktyget ger läs- och skrivstöd när man arbetar i Google Dokument och i Chrome-webbläsare och kan användas på Chromebook/PC/Mac. Tillägget hämtas i Chrome Web Store bredvid rubriken För utb.kristianstad.se . Man loggar sedan in via Google-knappen och väljer sitt utb-konto.

(Första gången måste man också godkänna att AppWriter får access till Google Drive.)

Funktioner i AppWriter Cloud

  • Talsyntes på sex språk: svenska, engelska (brittisk), arabiska, franska, spanska och tyska
  • Uppläsning av dokument, webbsidor och pdf-filer
  • Skrivstöd i form av ljuda bokstav, läsa ord och ordprediktion
  • OCR-funktion

Manual

AppWriter Cloud

IKT-pedagog Elisabeth Banemark

Dyskalkyliutredning

I Region Skåne görs utredning av räknesvårigheter av logopedmottagningarna i Helsingborg, Malmö och Trelleborg

Blankett
Ansökan om utredning för räknesvårigheter för åk4-gymnasium.
(Sök på Vårdgivare Skåne och dyskalkyli.)

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/blanketter—fillistning/dyskalkyliansokan-ak-4-gy-region-skane-2017-03-08—last.docx?highlight=dyskalkyli

Till ansökan ska bifogas:

  • Pedagogisk kartläggning
  • Psykologisk bedömning
  • Hälsouppgifter
Hoppa till verktygsfältet