AppWriter Cloud – ny talsyntes

På de kommunala skolorna i Kristianstad har nu eleverna tillgång till AppWriter Cloud. Verktyget ger läs- och skrivstöd när man arbetar i Google Dokument och i Chrome-webbläsare och kan användas på Chromebook/PC/Mac. Tillägget hämtas i Chrome Web Store bredvid rubriken För utb.kristianstad.se . Man loggar sedan in via Google-knappen och väljer sitt utb-konto.

(Första gången måste man också godkänna att AppWriter får access till Google Drive.)

Funktioner i AppWriter Cloud

  • Talsyntes på sex språk: svenska, engelska (brittisk), arabiska, franska, spanska och tyska
  • Uppläsning av dokument, webbsidor och pdf-filer
  • Skrivstöd i form av ljuda bokstav, läsa ord och ordprediktion
  • OCR-funktion

Manual

AppWriter Cloud

IKT-pedagog Elisabeth Banemark

Dyskalkyliutredning

I Region Skåne görs utredning av räknesvårigheter av logopedmottagningarna i Helsingborg, Malmö och Trelleborg

Blankett
Ansökan om utredning för räknesvårigheter för åk4-gymnasium.
(Sök på Vårdgivare Skåne och dyskalkyli.)

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/blanketter—fillistning/dyskalkyliansokan-ak-4-gy-region-skane-2017-03-08—last.docx?highlight=dyskalkyli

Till ansökan ska bifogas:

  • Pedagogisk kartläggning
  • Psykologisk bedömning
  • Hälsouppgifter

Widgit Writer

Widgit Writer är en skrivapp där du kan skriva enkla dokument med ljudning och talat stöd av talsyntes på många olika språk. Genom att logga in med ditt Widgit Online-konto får du även tillgång till hela Widgitsymbolbasen samt smart symbolisering i dina dokument. Widgit Writer riktar sig främst till den som är i början av sin läs- och skrivutveckling.

Widgit Writer laddar du ner till din iPad från App Store för 10 kr.

Användarhandbok

Hoppa till verktygsfältet